Historie klubu

V následujících řádkách najdete informace o téměř stoleté tradici Bechyňského FC a vlastně ještě o něco více. Z dochovaných historických análů jsme provedli souhrn toho nejdůležitějšího až do součastnosti. O tom kde se v současné době klub nachází se více dočtete v jiných částech našeho webu.

Prvopočátky neoficiálního fotbalu v Bechyni sahají do předminulého století. Kořeny tohoto sportu pocházejí ze Sokolských dob. Sokol jako organizovaná sportovní činnost má v Bechyni již stoletou tradici. Ale hezky popořádku.

V současné době (sezóna 2023/2024) klub disponuje 5ti mládežnickými týmy a jedním dospělým týmem. Od sezóny 2024/2025 je v plánu naplnění i posledního 6. mládežnického oddílu, který ještě zbývá a řeší s aktuálně s předstihem jakým způsobem se postavit k dalšímu oddílu mužů pro vycházející ochovance.

Všechny níže zmíněné informace jsou vytaženy z kroniky sportu v Bechyni a z dostupných historických materiálů.

TIMELINE

placeholder

Základy bechyňského fotbalu jako součást místního Sokola

Po neúspěšných pokusech o založení městské tělovýchovné organizace v osmdesátých letech 19. století a to hlavně v letech 1885 a 1887, byla v roce 1893 ustanovena Tělocvičná jednota Sokol Bechyně, která při založení měla 76 členů. Prostory pro cvičení a soutěže byly v Dolních lázních a jejich okolí, to je v dnešním Zářečí. Společenskou místnost poskytl hostinec Fr. Krause. Postupem doby byly získávány cvičební prostory v různých veřejných místech a objektech ve městě (dočasně městský pivovar…atd.). Od počátku 20. Století získala jednota trvalé působiště na náměstí, se společenskou místností v prostorech nově zřízeného hotelu Protivínka a to v roku 1903. Další změnu Sokol zažil v roce 1923, když zakoupil cvičiště u rybníka, dnes v prostorech parku před kulturním domem. Tady se odehráli první neoficiální zápasy ve fotbale.
placeholder
placeholder

Sportovní klub S. K. Bechyně

Dne 16.03.1926 bylo píseckému hejtmanovi oznámeno předsedou Bohumílem Rauwolfem, že byl ustanoven sportovní klub S. K. Bechyně.

Od této doby jsou první oficiální záznamy o činnosti fotbalového spolku. Datum vzniku dalšího fotbalové spolku pod jménem STAK nebyl uchován. Ale uchován zůstal tento zápis ve sportovní rubrice bechyňských novin „LÁZNĚ BECHYNĚ“:

„Na podzim roku 1931 byl v našem městě Bechyni založen několika nadšenci sportovní klub pod jménem S.K. Rapid Bechyně. Toto se stalo podle zaručených pramenů spojením S.K. Bechyně se STAK Bechyně (STAK – Svaz tělovýchovných amatérských klubů). Při ustanovení klubu čítal oddíl 114 členů. Barvy klubu byli ustanoveny bílá a červená. Klub si pronajal od městského úřadu v Bechyni část pozemků ležících „na Libuši“ na nichž si zřídil se značnými náklady hřiště, které však zdaleka nevyhovuje a to hlavně rozměry.“

V prosinci roku 1932 zřídil kroužek studentů při svém spolku oddíl pražského vysokoškolského sportu pod jménem V.S. Bechyně zatím se 3 odbory: lehkoatletický, odbíjené a hokejem, v kterým odehrál několik zápasu proti místnímu fotbalovému klubu S.K. Rapid

placeholder
placeholder

Předválečné období


Bechyně.16.dubna 1933 S.K. Rapid Bechyně otevírá nové fotbalové hřiště, všesportovním dnem, kterého se zúčastnili S.K. Union Písek, V.S. Bechyně, T.J. Sokol Bechyně. Soutěžilo se v přespolním běhu, na trati cca 3 km, dále 60m, vrh oštěpem a turnaje v odbíjené. V přestávkách mezi soutěžemi předvedli členové rohovnického klubu Union Písek exhibice v boxu. U nádraží vzniklo cvičiště nebo areál, který postupem času měl fotbalové hřiště a současně cvičební plochu i hřiště pro českou házenou, dvě hřiště na odbíjenou a dva tenisové dvorce. Později byla vybudovaná běžecká škvárová dráha, dále celkem pět tenisových dvorců a v roce 1946 hokejové hřiště. Těsně před druhou světovou válkou pod tělocvičnou jednotou byl ustanoven oddíl házené, který měl mužstvo žáků, dorostenců a mužů. V ženských soutěžích pouze dorostenky a ženy. Po zákazu činnosti celé tělocvičné jednoty přešla všechna družstva do sportovního klubu Rapid Bechyně, který do té doby provozoval soutěžně pouze kopanou a hokej.
placeholder
placeholder

TJ Jiskra Bechyně


Po roce 1945 zahájila svou činnost opět tělocvičná jednota Sokol. Únor 1948 došlo ke spojení T.J. Sokol a S.K. Rapid, z kterého přešla kopaná a hokej. Sportovní klub S.K. Rapid zanikl. Vnikla Tělovýchovná jednota Bechyně. Po roce 1950, kdy v Bechyni byl utvořen národní podnik Jihočeská keramika, dostala organizace název TJ Jiskra Bechyně (1952, barvy oddílu zelená a žlutá ). Tady u rybníku účinkovala až do roku 1959.
Rozhodující obrat nastal v roce 1956. Ustanovil se výbor, který organizačně zajišťoval výstavbu nového stadionu. První terénní úpravy byli zahájeny v dunu 1956 a během tří let vybudován areál všestranného sportovního vyžití. Slavnostní otevření bylo 5.9.1959. Pro fotbal byli zrekonstruované dvě hřiště s tribunou. V tomto areálu vyvíjí TJ Jiskra svoji činnost až dodnes, ale s malými kosmetickými změnami po roce 1968 a 1989.
placeholder
placeholder

VTJ Blesk Bechyně


Po roce 1968, ale i před ním si dost významnou etapu razila vojenská TJ Dukla Bechyně a to nejen ve fotbale.Právě ona pod jménem VTJ Blesk (Bechyňsky letecký sportovní klub) dosáhla ve fotbale největších úspěchu pro město Bechyně. V mistrovské soutěží hrála krajský přebor a v poháru zasáhla do republikových kol, kde byla poražená ligovým celkem Union Cheb. Místní domácí klub Jiskra měla vynikající výsledky v sedmdesátých letech, ale na kraj to nestačilo.Po roce 1989 se nakonec oba fotbalové kluby spojili, ale udržet úroveň fotbalu v krajských podmínkách se jim nepodařilo. Spojené kluby pod jménem VTJ Rapid Bechyně postupně opustili všechny krajské soutěže. VTJ Rapid se dostal do krize.
placeholder
placeholder

Od Prosport Bechyně k dnešnímu FC Bechyně


V roce 1996 vznikl nový fotbalový klub PROSPORT Bechyně, který po roce svojí činnost spojuje s VTJ Rapid . Na valné hromadě obou oddílu vzniká jeden oddíl s novou koncepci. Oddíl pod jménem FC Bechyně nastupuje do nové sezóny s 5 mužstvy mládeže a dvěma mužstvy dospělých.
Činnost oddílu je zaměřená na výchovu vlastních odchovanců. Největší úspěch nového klubu bylo krajské pohárové vítězství dorostenců v roce 1999.V období na přelomu milenia se klub FC Bechyně reprezentuje hned s osmy týmy. Jmenovitě to jsou: školka, mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci, dorost, muži „B“, muži „A“.
U všech týmů dochází k nárůstu hráčů. Jejich výsledky jsou velmi dobré a hra je hodnocena velmi pozitivně. Následuje období kdy tým okolo trenéra Jána Balčíka předvádí velice líbivý fotbal a postupně se propracovává až mezi krajskou smetánku. Tým je velice umně složen z vůdčích osobností. Po jednoleté krajské zkušenosti se tým pomalu rozpadá. Každý z hráčů, kteří odešli se stává hnacím motorem nového týmu.
Na úspěchy mužů navazují i dorostenci a žáci, kteří se také propracovávají mezi krajskou elitu a několik let zde vydrží. Po tomto období však přichází doba temna.
placeholder
placeholder

Pád FC Bechyně téměř na dno


Po roce 2006 se mládežnické týmy začínají propadat postupně až do okresních soutěží. Jen kopírují pád „A“ mužstva, které je již jediným oddílem dospělých pod hlavičkou FC Bechyně.

Jednotlivé kategorie spolu nespolupracují a proti úpadku je těžké bojovat. Do mužstva mužů za dlouhou dobu nepřijde ani jediný odchovanec, hráči naopak FC pomalu ale jistě opouštějí.

FC Bechyně se ještě několik let srdnatě brání již druhému opuštění krajské fotbalové scény. Krach vyvrcholí pádem až do 3. třídy okresu Tábor, což je druhá nejnižší fotbalová soutěž, úplná ztráta návaznosti v mládežnických kategoriích.

Celá FC Bechyně působí značně nekompaktně a klub je jen kousek od zániku mužského týmu.

placeholder
placeholder

Návrat ke kořenům, nová koncepce, cesta zpět


V FC Bechyně po temných dobách probíhá postupný návrat ke kořenům. Vzniká staronová koncepce klubu. Klub pracuje na znovuobnovení své práce s mládeží. Práci s mládeží probíéhá koncepčně, tak aby byla zajištěna hlavně budoucnost klubu.

Nejšikovnější hráči dostávají možnost zahrát si v akademiích v Táboře. Po pandemii Covid-19 se muži vracejí alespoň mezi okresní elitu. Po více než 6ti letech a několika nezdarech je znovuzaložen tým dorostu. Prostřednictvím dorostu navazuje FC Bechyně úzkou spolupráci s TJ Sokol Stádlec.

Od této spolupráce si slibuje FC Bechyně návrat na krajské trávníky a dlouholetý příslib práce s mládeží. Napravená reputace je vidět i za hranicemi města.

V roce 2023 započali práce na rekonstrukci tribuny, žáci se vracejí do krajské soutěže. Cílem pro FC je postupný návrat mezi elitu s pohledem do budoucna a konkurenceschopnost týmům z velkých měst jihočeského kraje.

placeholder
placeholder
placeholder
placeholder
placeholder
placeholder
placeholder
placeholder
placeholder