Vážení rodiče, fanoušci,

v průběhu nejen podzimní sezóny, ale i sezón předešlých, jsme se na stadionu setkávali s né vždy vybraným chováním. Naší povinností je nejen trénovat děti, aby dosahovaly těch nejlepších sportovních výsledků, ale neméně důležitým posláním našeho klubu, našich trenérů, je děti vychovávat. A výchovu musíte podpořit již vy v hledišti, protože vy jste hnacím motorem našich hráčů.

Každý projev nasouhlasu s rozhodčími nebo s výkony jednotlivých hráčů velice demotivuje všechny zúčastněné a nechá velice snadno ovlivnit chování na hřišti. Mohli bychom uvést konkrétní příklady například z podzimu 2023, a to jak z řad hostujících týmů, tak od vlastních fanoušků.

My jsme ale řekli důrazné ne tomuto chování a rozhodli jsme se přejít do protiakce. Připojili jsme se do programu FAČR, který si dal za cíl napravit prostředí na fotbalových stadionech. Z tohoto důvodu budou na našem stadionu, na nově zrekonstruované tribuně a na našich stránkách viset cedule „DESATERO CHOVÁNÍ NA STADIONECH“.

Pojďme společně jít správným příkladem a pomoci s touto nápravou fotbalového prostředí. Během celé jarní sezony o tomto tématu uslyšíte ještě mnohokrát, bude mít své místo v nově představené koncepci klubu, pojďme nejen protihráčům, ale i soupeřům a našim dětem a hráčům ukázat, že se umíme chovat, pojďme jim společně projevit naši podporu a respekt za to, co dobrovolně dělají.