Pozvánka na valnou hromad spolku FC Bechyně z. s.

Výkonný výbor spolku FC Bechyně svolává valnou hromadu spolku na den 19. 1. 2024v 18:00.

Valná hromada se koná v zeleném salonku Lázeňské restaurace v Bechyni. Prezence od 17:30.

 

Program navržený výborem

  1. Zahájení, schválení programu
  2. Volba předsedy valné hromady a zapisovatele valné hromady, volba mandátové komise
  3. Zpráva o hospodářských výsledcích v roce 2023
  4. Zhodnocení činnosti klubu na úrovni jednotlivých kategorií
  5. Nabídka spolupráce na trenérské úrovni
  6. Zpráva kontrolní komise
  7. Zpráva mandátové komise
  8. Diskuze
  9. Závěr