Na valné hromadě konané v září 2022 bylo mimi jiné pozměněno složení výkonného výboru FC Bechyně. Dlouholetý člen výboru Martin Herza skončil jako člen výboru na vlastní žádost. Nicméně je aktuálně zvolenému výboru nadále nápomocen a všichni členové se mohou spolehnout na jeho pomoc a rady.

Do výkonného výboru byli dále zvoleni členové Tomáš Lettl, Ondřej Kříž a Jan Albrecht.Ti společně se stávajícími členy Jakubem Hornofem a Radkem Mázorem jednohlasně odsouhlasili zvýšení členských příspěvků na 200 Kč měsíčně.

Tento poplatek je povinen platit každý člen klubu. Pouze u nových členů platí dvou měsíční období, kdy jsou od příspěvků osvobozeni pro případ, že se rozhodnou v klubu nepokračovat.

Platba členských příspěvků bude sledována a vyhodnocována každý rok. Na nedostatky budou upozorňováni a budou řešeni individuálně.

Klub je také zapojen do programu Aktivní město, který je možné pro platbu členství využít. S registrací do programu rádi pomůžeme.